Paholaisen Palvonta


Jan Korhonen 29-05-2018 15:14:40

Paholainen tarkoittaa tieteessä Luonnon tai Fysiikan Lakia jota tutkitaan, Luojaa tai Luojan, Luojien Valtaaa atomeihin, materiaan.

Esimerkiksi Paholaisten Palvonnasta otetaan LaVey (LaVey on Yhdysvaltalaisen Saatanan Kirkon Perustaja ja Paholaiserikoisasiantuntija) joka kuvittelee Paholaisten olevan Helvetissä kuten Raamattu ja sen kehittäjät Juutalaiset ovat suunnitelleet ja vainonneet yhdessä muiden impotenttien kanssa heidän palvojiaan ja ajattelee nyt, että hän itkee sääliä Paholaisilta. Jotka oikeasti ovat Helvetin Ruhtinaita ja Luoja olentoja. Kuvitelleen, että ne huomaa tämän itkun ja alkaa toteuttamaan sillä hänen toiveitaan, kun kaikki muut joutuvat tekemään sen työtä tehden ja korkeimmin tieteellistä tutkimusta Luomuksesta tehden, eli siitä fysiikanlakien ja kemianlakien olemassa olosta josta kaikki täällä muodostuu ja he näin ovat kehitelleet emotionaaliset takaportin Luojan eli Paholaisten hyväksyntään ja ajattelevat, LaVeykin, että näin juutalaiset ovat ylempänä kuten Raamattu kuvaa ja Paholaiset heidän orjiaan tai kaikki muutkin uskonnot tai olennot. Eli teoriassa heidän Luoja käsitys on päälaellaan. He uskovat, että ihminen poliittisesti ja uskonnollisesti manipuloimalla voi saavuttaa tällä suuruutta ja valtaa, kerjäten pahoilta Paholaisilta joita hän tarustoista tutkii. Ei siis millään tapaa tutki todellisuutta ja sen olentoja tai ilmiöitä, itse Luojaa tai juuri Kaikkien Fysiikanlakien Kokonaisuutta, Luomusta. Heillä on siis vääränlainen ajatus koko Luojasta, että kyse on heidän itsekkyydestä eikä mitään todellista olemassa oloa ole ainoastaan se Mytologia Fiktiivinen jota he siis tutkivat. Todellinen meille kaikki on maagista olemusta jota kaikki tiede tutkii, atomit tai molekyylit ja niistä rakentelu. Kukaan ei voi sanoa, että ymmärtää kaiken tieteen, joten se on älykkäämpi kuin kukaan, se Maailmankaikkeuden olemus, atomit ja sen lait. Se ei voi olla tyhmempi kuin kukaan meistä vaan sen takana ovat paljon älykkäämmät voimat mitä on ymmärretty. Joten verrataan muutamiin tunnettuihin Luojan Palvojina esiintyviin ihmisiin jotka myy toiveiden toteutusta ja väittää, että heidän rituaalit voisivat olla keino siihen. Tutkitaan rinnalle miten Tiede oikeasti saavuttaa itsekkyyttään, ja tässä ratkaisu on geenibioloinen lähestyminen. Eli laitetaan 3D ihminen solubiologisella tasolla ja todetaan että ympäristö jossa gravitaation vetää tätä 3D ihmistä ja sen solu massaa maahan joka tutkii luonnon lakeja. Geenissä tapahtuu prosessointia ja tätä prosessointia tutkitaan miten solujen DNA saavuttaa tässä gravitaatio planeetassa tiedettä tutkimalla itsekkyyttään ja joka siis on Tieteellisen Luojan Työnteon, eli itse luonnonlakien tutkimista, miten Luoja työskentelee itse luonnon lakeja. Tähän lisätään sitten kaikki ympäristön voimat, 3D kuvaan; valo, sähkö ja muut. Kuinka siis Luoja antaa sitten tiedemiehelle omaisuutta tässä työssä onnistuessaan, tälle 3D ihmiselle ja sen DNA solu massalle, josta se on koostunut. 40 triljoonaa solua ja sitten lisätään siihen historia ja joka on Evoluutio ja tutkitaan miten se Evoluution juuri tässä 3D solumassa DNA olennossa tapahtuu DNA tasolla. Kyseessä on työ rituaali, eli tieteellinen rituaali, tieteellinen työnteon rituaali. Eli se ajattelee sen solukollaan, mittaa, tekee analyyseja, näin kehittelee DNA tasolla ja Kehittyy, evoluutioituu. Se on helppoa, että hän uskoo luonnon lakeihin ja aistii sen aisteillaan, silmillä jotka ovat solukkoa, DNA:ta ja prosessoi aistien viestiä aivoissaan ja tämä DNA kehittyy ja kehittää itseään. Ne triljoonien solujen yhteisprosessi kehittyy joka koko ruumis on ja juuri tässä se ymmärryksen kehittyminen, ja laitetaan sen esi-isät kukin aika järjestykseen, jotta heidän DNA näkyy ja heidän työntekonsa elämän aikana näkyy. Kuinka he muodostivat omaa kehitystään alusta eli ihmisen Luomisesta tänne asti. Jolloin Luoja loi sen käyttäen tietämystään molekyyleistä ja atomeista, jossain laboratoriossa ja asetti sen alku liman, solu massan, tänne. Suunnitellen jotenkin miten solu massa kerää tietoa koko Evoluution ajan ja kehittää itseään, ohjelmoi Alku DNA:n. Koska geenibiologia lähestyy omalla osaa tätä tuntemusta ja ymmärtää kuinka DNA voi rakentaa tänne elämään ja toimimaan solun tavoin, oppii se luonnollisesti tästä prosessista luomaa solu elämän kaltaista elämää, se on väistämätön seuraus sen tutkimisesta. Eli tässä kuinka tiede ajattelee saavuttavansa Luojalta, tai yleensäkin luonnonlakeja tutkimalla itsekkyyttään ja mihin nämä suunnitelmat mahdollisesti johtaa. Jos opitaan tekemään ensin yksisoluinen elämä, rakennetaan solu ja tuma siihen, plus muut osat. Ollaan siellä, ja näin voidaan ymmärtää mikä on Paholaisen palvonnan ajatus, Luojan ajatus ihmisestä tai elämästä täällä. Oppia Luojan kaltaiseksi elämän luojaksi tai ymmärtäjäksi. On se Luoja vaikka Luonnon Laki, joka se itse asiassa onkin, se äly luonnon lakien, fysiikan lakien takana, jota vain äly voi tutkia ja ymmärtää. Eli heidän näkemys Luojan palvonnasta on tyystin erilainen, eli he uskovat, että Luoja rakastaa juutalaisia ylitse kaiken ja he, juutalaiset ovat Luojan poikia joiden puolella hän aina on koska kuuluu sukuun ja näin ne saavat itkien isältään kaiken mitä haluavat. Joka on sitten monimutkaisempi ajatus miten saadaan oikeasti Luojalta työssä onnistumista. Heidän työ rituaaleissa siis kysellään Luojan tai jumalten kuvilta asioita mitä halutaan. Se on eri asia kun kaikki tehdään itse ja heidän rituaalit ei johda mihinkään ja tieteen aina. Heidän rituaali oli itkeminen Luoja isälle ja yrittää kääntää häntä muita vastaan ja meidän työnteko Evoluutiossa kehittyen ja kehittäen omaa oppiamme ja viisauttamme, tutkimukseen ja tieteen avulla. Paholaiset eivät ole Helvetissä Juutalaisten takia, kuten siis Kristityt ristiretki propagandoissaan puhuivat. He ajattelivat, että kaikki pitää saada palvomaan Juutalaisia, Raamattua. Ja kaikki muut opit ja olennot on kirottu Helvettiin. Mikä on historiallinen fakta, ja nämä rituaalit jotka he yritti asetella Luojan palvonnaksi on pummausta Luojalta ei mitään työn tekoa vaan, voi siis olettaa että kaikki pummit muodosti armeijoita ja lähti ryöstelemään. Siitä saa sellaisen kuvan, että he yritti tehdä kaikista pummeja, että kaikki pummaisi Luojaa heidän kanssaan joka tämän mukaan olisi joku pummien ystävä, rukoilijoiden ja ei työntekijöiden. Eli Luoja oikeasti pitää enemmän työnteosta ja on siis työnjohtaja. Se miksi he ovat sellaisia on geneettistä, ne on geneettisesti pummeja, lapsellisia itkijöitä, jälkeen jääneitä. LaVey ei edes kiellä sitä, että hänen kehityksensä pysähtyi pikkulapsen tasolle. Josta nämä pummaus rituaalit tulee, lapsellinen käyttäytymismalli joka ei kasva pois. Eli he ei koskaan pudota pallejaan eli aikuistu, ne oppii ilmaisemaan itseään mutta ei lopulta kasva miehiksi. Joten sellainen pummausmainen, lapsellinen kinuaminen on lasten käyttäytymistä ja siis ne kaikki rituaalit jossa kinutaan Luojalta voidaan tulkita lapselliseksi kehittymättömyydeksi ja jos koskaan ei kasva kuten LaVey. Eli pallit ei putoa ollenkaan, ne jää sellaisiksi kinuaviksi lapsiksi. Silloin kaikki pummaus rituaalinen käyttäytyminen voidaan tulkita lapsellisuudeksi, tai lapsen omaiseksi käyttäytymiseksi. He myös matkii ja vaihtaa mielipiteitään paljonkin, joka kuvaa lapsellista persoonaa jolla ei ole suuntaa. Aikuisen hyvin kehittyneen ihmisen on helppo huomata ero, heikkoon lapselliseen vähän kehittyneeseen yksilöön, ja todeta se joksikin alle 10 vuotiaan käyttäytymiseksi. He saa myös raivokohtauksia, jos eivät saa jotain jota kinuavat ja jopa yrittävät kirota kuolemaan. Joten normaali aikuisen ihmisen työkäyttäytyminen on riittävää Luojan Palvontaa, Paholaisen joka on esimerkki täydellisestä onnistumisesta Evoluutiossa joka on onnistunut Luomaan Maailmankaikkeuden atomit ja toiminnon, ja siis työnä, ja vielä siihen elämää ja näin tämä on se esimerkki mikä Tieteen täytyy tunnustaa tulevaksi minäkuvakseen joka sitten jonain päivänä tulee olemaan meidän työ, ensin luoda yksi tähti tai aurinkokunta ja sitten useampia ja lopulta elämää ja muutakin sinne, kuten avaruuden työpaikat tulevat sitten olemaan. Kerätään materiaalia tähtien rakentamiseen ja näin luodaan aurinkokuntia ja niihin lisäännytään elämää, planeetoista muokataan sellaisia että niissä tietysti voi elää, oikea kaasutasapaino ja lämpötila aurinkoon nähden. Joten me olemme tutkimassa Luojaa tässä mielessä, että meistä tulee samanlaisia Luojia kehityksen jossain vaiheessa itsekin. Se on aitoa ihailua työntekijänä. Siihen tietysti sisältyy loputtomasti työvaiheita ja prosesseja joita ei vielä voida kaikkia tunnistaa ja mutta jo teemme jopa tietämättämme tätä suunnitelmaa toteen, ja se kaikki työ mitä teemme tähtää kehittymiseen juuri sellaiseksi olennoksi avaruudessa joka tekee tähtien rakennustyötä. Linnunradan Käsikirja Liftareille engl. The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy elokuva, käsitellään asiaa alitajuisesti, eli se on jo olemassa eräällä tapaa geneettisesti (Evoluutio Biologisesti) joidenkin ihmisten mielissä työprosesseissa kuten elokuvissa joissa on ihmiskunnan haaveita, sci-fi. Keskeisempänä pidän sitä, että tunnistetaan se Utopia johon tähdätään ja huomataan, että Luoja on Täydellinen Mies ja Työtekijä ja pyrkii nimenomaan täydelliseen työhön. Paholaisen Palvonta siis tutkii työssä onnistumista ja sen keinoja, uskoen juuri siihen, että Luoja omistaa ja ohjaa Maailmankaikkeutta. Siis ei Ateistinen Tiede vaan kuten Darwinkin ajatteli tutkivansa Luojan työtä, Lajien Syntyä. Olen henkilökohtaisesti ollut niin paljon Luojan seurassa, ette oikein mikään muu tunnu järkevältä. Se on tavallaan surullista, kun se on iloinen asia, mutta koska heidän kohtalo on niin selvästi tuhoutua miljardien vuosien Evoluutioissa, loputtomassa ajassa ja paikassa, ei siihen voi suhtautua kuin vahingon iloisesti, jos he ovat minua kohtaan ainoastaan vain pahaa halunneet. Sellainen Dystopinen toive Utopiaa vastaan on samalla Luojan suunnitelman vastustamista ja selvää on, että hän voittaa ja se Maailmankaikkeutta pyörittävä voima tuhoaa heidät, sen sijaan, että laskisi heidät Taivaaseen, ylimpään hyväksyntään. Luojalla on ihmiskuntaa kohtaan hyvät suunnitelmat ja myös kaikki sen vastaisuus on kirottua tuhoutumaan. Mielessäni heidän suunnitelmansa on rikkoa ikään kuin koko Maailmankaikkeuden kellokone ja käyttää sitä rikkinäistä kohtaa hyväkseen, mutta atomin tuhoaminen joka kestää kaiken olemassa olevan kuumuuden tai minkä tahansa energian voiman on mahdotonta. Joten koko olemassa olon valtava voima murskaa heidät ja jäljelle jää vain kasa atomeja jotka se käyttää hyväkseen jotenkin, loputtomasti tietysti. Se on jotain aggressioilla kerskumista, vaikka todellisuudessa he eivät ole kyvykkäitä ymmärtämään Paholaisen loputonta Pahuutta. Kun tutkii miten Luoja kostaa sen tai rankaisee virheestä, Luonnon lait. Esimerkiksi sairastuminen, on vastaus aina, se on väkivaltainen jotenkin solurakenteelle. Ei itse atomeille jotka sen muodostaa vaan, vain molekyyli rakenteet tuhoava. Atomit se siis voi käyttää uudestaan. Se ei koskaan tuhoa atomeja, vaan mitä niistä muodostuu. Esimerkki voi olla vaikka tähti jonka se on rakentanut ja sitten tuhonnut, tai mikä tahansa muu atomikokonaisuus. Mutta ei koskaan atomeja itseään. Toinen esimerkki voi olla vaikka molekyyli biologinen rakennelma, sukulinja Evoluutiossa. Eli DNA jatkumo ja sen mitä se geenibiologisesti on juuri kemiallisella tasolla, se tuhoaa sen rakennelman, mutta ei atomeja jotka sen rakensi. Eli tässä koko sukulinja ja kaikki atomit ovat kemiallinen luomus ja sen toiminta on sitä, ja se että se lisääntyy ja jakaantuu solullisesti on kemiallinen prosessi, joten se voi tuhota koko eliöstön ja aiheuttaa siis sukupuuton jollekin eliölle, mutta siis jättää ne atomit kuntoon jotka eliön muodostivat. Ja vastakohtana on sille, tietysti, Evoluutio eli eliö kehittyy paremmaksi kemiallisessa prosessissa, vaikka esim. aistissa tai aistien prosessoinnissa Biokemiallisessa Aivoissa. Kun tekee oikein saa palkkiota ja kun tekee väärin saa rangaistusta Evoluutiossa, tällaisessa Kemiallisessa Prosessissa. Eli Biokemiallinen Evoluutio. Sellaisen sukupuuttoon kuolevan geenilinjan viimeinen yksilö on täysin hullu ja ei pysty parittelemaan enää heikkouksien takia tai jatkamaan elämäänsä, oli se sukulinja minkä tahansa eliön, ihmisen, eläimen tai kasvin. Tässä avaruudessa voimme olettaa ettemme ole ikuisessa olemassaolossa ainoita, joten muualla kaikkialla myös samoin, jos elämään tai sen kaltaista kemiallista prosessia on missä tahansa kemiallisen prosessoinnin muodossa. Joten palkkio rangaistus mekanismi on oppimisen ja paremmaksi muuttumisen prosessi. Juuri solubiologisella tasolla, DNA:n toiminta tai kaikkien solujen DNA toiminta yhdessä yhtenä oliona. Solun luonti on jokin laboratorio prosessi, melko monimutkainen, mutta jollekin simppeli. Itse pidän teoriaa Tähtien Rakentamisesta selkeämpänä. Se on yksiselitteinen. Kasaa atomeja yhteen kohtaan avaruudessa. Prosessi alkaa aivan itsestään, tehdään pohja raskaista metalleista ja ladotaan kevyempiä päälle. Ongelma on kehittää polttoainetta avaruusaluksille riittävästi, jotta työn voi tehdä, kulut. Aivan yksinkertaista raketti, massa, kulutus, laskentaa. Niin monimutkaisen piko koneen rakentelu, kuin soluelämä on jo sitten askel kohti jotain suurempaa tietämystä. Paholaisen Palvonnassa siis tutkitaan Luojaa ihailevassa merkityksessä ja sen filosofiaa, kuinka Luominen tulee tehdä. Missä me olemme nyt menossa ja mihin suuntaamme selkeästi seuraavaksi. Eli mikä on meidän Biokemiallinen Evoluution suunnitelma. Seuraavat askeleemme tulevat joka tapauksessa jäämään historiaan ja se, tiedostammeko sen parantaa omaa ymmärrystä asiasta, se tulee tiedostaa ja sitä imagoa vaalia. Itse ajattelin ennen onnistumista asioita melko mahdottomiksi ja opiskelua melko vaikeaksi, mutta kun aloin ymmärtämään ja prosessoimaan ajatuksia Biokemiallisissa aivoissa onnistuneesti, asia muuttui ja siitä tuli nautinnollista elämää. Oma asema tulee olla selkeästi mielessä ja käyttäytyä sen mukaan, moni varmaan yrittää kyseenalaistaa sitä virheellisesti ja jopa rikollisesti, myös ihailu saattaa olla virheellistä ja väärää. Itse olen kokenut olevani Antikristus lapsuudesta asti, ja ainoastaan sen takia, että Paholainen on niin Helvetillinen ja koko ajan läsnä, Helvetin Voimineen. Joten se ei myöskään voi olla minun palvontaa, ainoastaan ihailua Paholaisen Palvojana. Ne ei ole ihmisiä eikä kyse ole mistään inhimillisestä Luojasta, se on kaikkea sitä kylmyyttä mitä ikuinen avaruus ja aika on, ei mitään muuta ja se saattaa sekoittaa mielen helposti ja murskata sen. Ja siltä vaikuttaa, että nämä Luoja fanaatikot ja YRITTÄJÄT ovat niin tehneet. Laske montako niitä on, montako mieltä se on sekoittanut. Se luku ei pääty Maailman Kaikkeudessa koskaan se lisääntyy jatkuvasti. Laske montako päätä se on tehnyt järkeväksi, se on jo paljon pienempi luku. Joten se Luoja on loputon luku, sen Luojan Numero on Ikuinen aika ja avaruus, x, y, z, matemaattisesti kuvailtuna.

4

Kaikki Aika ja Avaruus, Kaikki Näkevä Silmä, All Seeing Eye. Se on yksi luku ja kaikki luvut ovat säädettyjä kuten jokaisen atomin massa tai mikä tahansa ominaisuus. Ja kaikki siitä syystä että Maailman Kaikkeus toimii niin kuin sen pitää ja ei koskaan tuhoudu, kuten sen muodostavat kaikki atomit. Kestävät kaiken sisäisen energian. Ja siis ainoastaan niiden muodostamat kokonaisuudet saattavat tuhoutua, tai siis Maailman Kaikkeus muuttaa muotoaan, mutta ei tuhoudu. Eli tuhoutumaton Maailmankaikkeus muuttaa muotoaan jatkuvasti, ja se tapahtuu osien asemaa kokonaisuuteen nähden muutamalla näitä sisäisiä voimia käyttäen, myös tarkoittaa että kaikella on kohtalo ja sitä ohjataan, ikään kuin atomin toiselta puolelta. Toisesta ulottuvuudesta. Koska atomi on ikuinen ja muutos, tuhoutumaton, voi olettaa, että sen Luoja ehkä elää ikuisesti yksilönä. Niin eli Paholainen elää ikuisesti, ja se on myös oppiva persoona tuolla siis avaruudessa nyt, Orionissa tai jotain muutakin. Eli yksi toive on yksilöllinen ikuinen elämä, ihailun kohteena tai osa alue. Paholainen ei ole mikään hypoteesi, se on oikea ajatteleva ja oleva olento, jonka olemassa olo on suurempaa kuin yhden ihmisen tai koko ihmiskunnan. Jo pelkkä olemus kuvataan 33 valovuotta suuressa avaruuspilvessä noin okkultistisena merkkinä. Se on suurempi okkultistinen tapahtuma, kuin Johanneksen Ennustus.

Eli heille ainoastaan valhe on totta, ei todellisuus vaikka se olisi totta. Eli, että juutalaisten valhe vain olisi totta, oli todellisuus mitä tahansa.

Eli uhkapeleihin johtaminen tai huumeiden käyttöön johtaminen ei ole Paholaisen Palvontaa vaan uhkapeliä ja huumeiden käyttöä. Ei myöskään kenenkää Pedon Palvontaa tai muutakaan. Ainostaan Paholaista Jumaloiva ja Luojana ajatteleva ideologia on Paholaisen Palvontaa.

Juutalaiset siis mainostaan sukuaan raamatussa tieteilijöinä ja sitten julkisuudessa väittävät meidän sukua, esimerkiksi Darwin huijareiksi ja rikollisiksi. Se ei ole totta ja, itse asiassa he ovat sitä itse ja kaikki Darwinin tiede juuri Luojan Elämän Luomistyön tutkimista. Josta tiedettä kumpuaa ja näin koska he menettävät asemaansa viisaina ja mitä vastaan he ovat koko juutalaiskristillisen sodan aloittaneet kaikkia vastaan on se menetys suuri, koko Rooman Imperiumi. Se tarkoittaa myös, että koko demokratia on uhattuna koska se suurimaksi perustuu juuri teeskentelyyn ja vääränlaiseen mainostamiseen, jopa valheelliseen ja rikolliseen kerskailuun ns. voittajaa vastaan, Paholaista. Geenibiologiassahan yksilöä tutkitaan tieteellisesti ennekuin sitä hyväksytään ja he juuri haluavat vältellä kaikkea sellaista ja kaikkea mitä yksilö tekee ja sanoo arvostellaan ja tämä tyrannien demokratia jossa poliitikot päättävät hirmuvaltiaan tavoin mikä on sallittua sanoa heistä ja miten tai syytetään koko valtion vihollisuudesta ja otetaan sotavoimat käyttöön vaikka kyseessä olisi rehellinen ja todellinen kritiikki. Paholaisen palvonnassa kaiken positiivisen kritiikin kohde on Paholainen Luojana joka on tehnyt kaikki atomit täydellisiksi ja toimiviksi ja näin on täydellinen ja tätä opiskellaan ja siitä kilpaillaan kuka on täydellisin ja paras työssään, kuin Luoja itse. Miksi valtio muuten asettaisi jotain Israelilaisia heikkoja sisäsiittoisia vajakkeja uskonnollisesti valta asemaan ellei he vihaa juuri tieteen tai tieteilijöiden jumaluutta ja näin yritä vääristellä jotain muuta juuri Jumaluudeksi, haisevia pummeja. Salata asioiden todellinen luonne, he ei halua, että neroja jumaloidaan ja että nerojen tiede on Jumaluutta. He yrittävät luoda demokraattista propagandaa, ettei näin ole ja ottavat jonkun valheen itselleen jumaluudeksi, joka on tietysti kateutta. He ei siis pysty saavuttamaan voittajuutta ja jumaluutta epätieteellisesti ja yrittivät muodostaa idean, että he voivat valehdella ja varstaa sen ja teeskennellä olevansa kaikkea sitä. Mutta koska se on epätodellista he eivät luonnollisesti siinä voikkaan koskaan onnistua, kuten Hitler tai kuka tahansa heistä, he on menettäneet sen kaiken. Se on vain propaganda voitto ja ei tee jumaluutta todelliseksi. He tuli kateellisiksi Darwinille ja alkoivat puhumaan hänestä, ei muista niinkään paljon, mutta hänestä paljon maailman laajuisesti. Saatanan Kirkko yritti liittää sitä jo omaan uskontoonsa ja ilmoittaa sitä LaVeyn suvun herruudeksi. Kohta Book of the Satan V. He epäonnistuu siinä plagioinnissa ja anastuksessa juutalaisille koska heidän imitaation Darwinista on liian heikko. Darwin selkeästi kuvaa Luojan Pahuutta vammaisille ja sairaille kuinka he kuolevat sukupuuttoon ja kuinka terveet ja kyvykkäät menestyvät miljardien vuosien ajanjaksolla. Saatanan Kirkko määritelmä tulee Raamatusta Saatanan Synagoga. Synagoga on juutalaisten temppeli ja muut eivät käytä sitä termiä kirkoistaan. He yrittävät ajatella, että Luoja ja Paholainen on juutalainen, että kaikki ylin on heidän. Matkien kaikkia muita valehdellen tuhansia vuosia kaikessa ja tekemättä mitään muuta. Totuus on, että Luoja ei koskaan käänny heidän ystäväksi, koskaan Evoluutiossa. Eli kaikki sellainen on vain valhetta, koko Evoluutiossa, ikuisesti. Sanoi ne mitä tahansa on se huijausta. He ovat pysyvästi kirottuja Luojan vihaan, Helvettiin. Koska Luoja hyväksyy vain niitä jotka häntä ja ainostaan häntä palvovat. Kaikki sitä haluaa ja he, valehtelevat omaavansa sen IKUISESTI raamatun viimeisellä sivulla JO. Joka on potaskaa, he eivät sitä saa KOSKAAN. Heidän muuttuminen ihmisiksi olisi sama kuin apinat yritettäisiin kasvattaa ihmisiksi, sivistyneiksi. Heille kaikki viisaus on paskaa, valhetta jota he jauhavat ikuisesti. Se ei ole mahdollista muuttaa heitä ihmisiksi mitä me olemme.

Joten voidaan sanoa, että Luoja on näyttänyt itsensä meille avaruudessa. Ja näin tunnistamme Luojan olevan jokin materiaalissa elävä voimakas henkiolento. Ja meidän biokemiallinen ymmärrys tahtoo samanlaiseksi, eli koemme ihailua ja oppimisen halua joka on Paholaisen Palvontaa.


Takaisin Ylös

Copyright © 2017 Paholainen.fi
Sivustokartta